REŠENJA

Svaki projekat je jedinstven i ponosimo se time što donosimo prilagođena LED rešenja za svakog kupca. Rad sa arhitektama, dizajnerima, inženjerima i konsultantima na spajanju LED ekrana sa okolinom je naša specijalnost. Vaše angažovanje na zajedničkom projektu, imperativ je za stvaranje jedinstvenog i nezaboravnog iskustva. Neka naš tim pomogne da dođete do najboljeg rešenja u skladu sa Vašim potrebama.

Rešenja
KAKO ODABRATI LED EKRAN KOJI ODGOVARA VAŠIM POTREBAMA

ELSAT LED čini postupak kupovine LED ekrana, prema vašim potrebama, brzim i lakim. Naš proces u pet koraka uključuje:

KONSULTACIJE

Svaki novi projekat uvek započinjemo sakupljanjem informacija o vrsti LED ekrana koji bi zadovoljio vaše potrebe. Razmatramo aspekte poput veličine ekrana, lokacije, sadržaja koji želite da prikažete i vaših kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

KONCEPTUALNI I TEHNIČKI DIZAJN PROJEKTA

Nakon svih dobijenih informacija o vašim ciljevima, dajemo preporuke na osnovu vaših specifičnih potreba. Takođe sa vama razgovaramo o svim tehničkim uslovima, radi potpune transparentnosti.

IZRADA PREMA PROJEKTU

Nakon što se složite sa preporukama i uslovima, dostavljamo vam kompletnu ponudu.

INTEGRACIJA I INSTALACIJA

Nakon prihvatanja ponude kreće poslednja faza realizacije projekta, a to su proizvodnja i instaliranje LED ekrana. Proizvodnja kao i instaliranje LED ekrana je kompleksan zadatak pun izazova. Kako bi osigurali vrhunski kvalitet, svi naši LED ekrani se pre isporuke testiraju neprekidno 72 sata.

SERVIS I PODRŠKA

Tokom čitavog procesa imaćete pristup našem timu tehničke podrške koji radi neprekidno. Takođe nudimo servisiranje u garantnom i vangarantnom roku.

Kontaktirajte nas za savet

office@elsat.rs