fbpx

Umetnička galerija Nadežda Petrović Čačak – Galerija Risim

25.03.2020. godine

Za potrebe Galerije Risim u Čačku, ELSAT LED proizveo je, isporučio i montirao spoljašnji jednostrani LED Totem P4.

Leave a Reply